NY State Permit Blue/Red Hangtag NY Pèmi Eta (Etikèt ble/wouj, sèlman pakin ki pa nan wout la) Aprann plis
Agency Authorized Parking Permit (AAOSP) Yo bay anplwaye gouvènman ak lekòl prive yo nan etablisman lekòl prive yo. Aprann plis
Citywide Agency Parking Permit (CAPP) Citywide Agency Parking Permit (CAPP) Aprann plis
Highway Travel Permit Pemi pou Vwayaj sou Otowout (kamyonet, bis, konstriksyon) Aprann plis
9/11 Bus Parking Permit Yo bay chofè bis k ap fè touris yo pou pakin nan Lower Manhattan for the 9… Aprann plis
Clergy Yo bay manm klèje yo pou pèmèt yo pakin pandan y ap ranpli responsabilite… Aprann plis
Annual On Street Parking Permit (AOSPP) Pèmi pou Pakin sou Lari chak Ane. Aprann plis
Single Use Yo bay li pou kèk objektif byen presi nan kèk zòn pakin pou yon kantite… Aprann plis
Street Travel Pèmèt machin yo apwouve yo jwenn aksè nan wout bis Church Street. Aprann plis
Express Lane Travel Permit Yo bay biznis ki pa pou fè lajan ak lòt biznis pou yo sèvi ak vwa HOV sou… Aprann plis
NY State Permit for Organizations- Blue Hangtag Yo bay li òganizasyon NYC DFTANYC DFTA ap finanse pou transpòte granmoun… Aprann plis