Yo bay li òganizasyon NYC DFTANYC DFTA ap finanse pou transpòte granmoun ak moun andikape.

 

Pèmi Eta NY pou Òganizasyon (Etikèt Ble) la pa disponib nan platfòm sa a.

Pou Aplike pou Pèmi Eta NY pou Òganizasyon an:

Aplike pou yon Pèmi Pakin Eta  pou Moun Andikape la