Yo bay biznis ki pa pou fè lajan ak lòt biznis pou yo sèvi ak vwa HOV sou LIE ak Gowanus.

 

Pèmi pou Deplase sou Wout Eksprès la pa disponib nan platfòm nan kounye a.

Pou aplike pou Pèmi pou Deplase sou Wout Eksprès la, imèl:

Highwaypermits@dot.nyc.gov