NY Pèmi Eta (Etikèt ble/wouj, sèlman pakin ki pa nan wout la)

Pèmi Eta NY (etikèt ble/wouj, sèlman pakin ki pa nan wout la)- Yo bay moun ki andikape men ki ka deplase pou pakin nan espas ki gen senbòl entènasyonal yo.

 

Pou Aplike pou Pèmi Eta NY la:

Telechaje Aplikasyon pou yon Pèmi Pakin pou Moun Andikape New York State(pdf).

Oswa ale sou sitwèb nou an pou plis enfòmasyon:

 https://nyc.gov/pppdinfo