Pèmi Pakin pou Ajans Biznis

Yo bay anplwaye gouvènman k ap fè zafè biznis ofisyèl pou yo pakin jiska 3 èdtan nan zòn ki make “No Parking”.

 

Pèmi Pakin pou Ajans Biznis (ABPP) la pa disponib nan platfòm sa a.

Aprann plis sou Pèmi pou Pakin pou Biznis Ajans (ABPP):

Aplike pou yon Pèmi Pakin pou Ajans Biznis