Citywide Agency Parking Permit (CAPP)

Nan moman an Pèmi pou Pakin pou Tout Vil la (CAPP) la pa disponib nan platfòm sa a.

· Pèmi pou Pakin pou Ajans Tout Vil la (CAPP) - disponib pou chèf ak ofisyèl ajans yo

· Pou aplike pou (CAPP) tanpri voye yon imèl: ·

PlacardRenewal@dot.nyc.gov