Yo bay chofè bis k ap fè touris yo pou pakin nan Lower Manhattan for the 9/11 Memorial & Museum.

 

9/11 Pèmi Anyèl pou Pakin Bis la pa disponib nan platfòm sa a.

Pou aplike pou 9/11Pèmi pou Pakin Bis la imèl:

WTCBusParking@dot.nyc.gov.