nyc

NYC DOT Parking Permits

Permits and Customer Service

Èske ou bliye Non itilizatè ou?

Tanpri bay enfòmasyon sa yo: Si enfòmasyon pwofil ou a pa konplè, tanpri rele DOT Sèvis Kliyantèl la nan (718) 433-3100. Si ou reprezante yon ajans oswa yon òganizasyon, adrès imès ofisyèl ou a se non itilizatè ou.

Oswa