Yo bay manm klèje yo pou pèmèt yo pakin pandan y ap ranpli responsabilite ministè yo.

Pèmi Pakin pou Klèje a pa disponib nan platfòm sa a.

 

Pou aplike pou Pèmi Paking pou Klèje:

https://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/clergy.shtml