Yo bay li pou kèk objektif byen presi nan kèk zòn pakin pou yon kantite tan limite, se pa pou zafè.

Pèmi pou Paking sou Lari pou Yon sèl fwa a pa disponib nan platfòm sa a.

 

Pou Aplike pou Pèmi Pakin sou Lari pou Yon sèl fwa, imèl:Highwaypermits@dot.nyc.gov