Nowy Jork wydaje różne pozwolenia na parkowanie i przejazd dla osób prywatnych, agencji rządowych i organizacji.

Poniżej znajduje się przegląd pozwoleń na parkowanie i przejazd wydawanych przez NYC DOT. Informacje na temat składania wniosków można znaleźć na stronie dotyczącej danego pozwolenia.

 

Indywidualne pozwolenia dla osób niepełnosprawnych

Pozwolenie na parkowanie dla osób niepełnosprawnych w NYC (NYC PPPD) – wydawane osobom o trwałej niepełnosprawności poważnie ograniczającej możliwość poruszania się, pozwalające na parkowanie na ulicach NYC. Przysługuje ono również osobom niebędącym kierowcami, w tym dzieciom z kwalifikującą się niepełnosprawnością. Zezwolenie to pozwala na parkowanie na ulicach w strefach objętych zakazem parkowania i innych obszarach podlegających ograniczeniom w NYC. 

Więcej informacji na temat pozwoleń na parkowanie dla osób niepełnosprawnych.

 

Tymczasowe pozwolenie na parkowanie przy ulicy (tymcz. NYC PPPD) – wydawane na okres trzech (3) miesięcy posiadaczom pozwoleń, którzy oczekują na decyzję o ponownym przyznaniu pozwolenia przez Wydział Zdrowia i Higieny Psychicznej NYC (DOHMH).

 

Pozwolenie na parkowanie stanu NY (NYS – niebieska zawieszka) – wydawane na okres do pięciu (5) lat mieszkańcom NYC na podstawie orzeczenia o kwalifikującej się niepełnosprawności wydanego przez lekarza posiadającego licencję władz stanu NY. W NYC pozwolenie to pozwala' by 'zezwala na parkowanie wyłącznie na miejscach oznaczonych międzynarodowym symbolem niepełnosprawności na parkingach prywatnych i znajdujących się poza ulicami.

Więcej informacji na temat pozwoleń na parkowanie stanu NY.

 

Tymczasowe pozwolenie na parkowanie stanu NY (tymcz. NYS – czerwona zawieszka) – wydawane na okres sześciu (6) miesięcy osobom cierpiącym na tymczasowe schorzenia utrudniające chodzenie. Po wygaśnięciu terminu ważności posiadacz pozwolenia musi złożyć wniosek o wydanie kolejnego pozwolenia tymczasowego.

 

Pozwolenia dla agencji rządowych

Agencyjne pozwolenie na parkowanie w sprawach służbowych (ABPP) – wydawane pracownikom rządowym, którzy muszą parkować przy ulicy podczas wykonywania obowiązków służbowych. Pozwala na parkowanie przez trzy (3) godziny w strefach objętych zakazem parkowania, strefach rozładunku ciężarówek i strefach płatnego parkowania. Pozwolenie przesyła łącznik odpowiedzialny za kontakty z NYC DOT danej agencji, a wydaje NYC DOT za pośrednictwem łącznika agencji pracownika.

Więcej informacji na temat agencyjnych pozwoleń na parkowanie.

 

Ogólnomiejskie agencyjne pozwolenie na parkowanie (CAPP) – wydawane dyrektorom agencji i głównym zastępcom, którzy muszą parkować przy ulicy podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Więcej informacji na temat ogólnomiejskich agencyjnych pozwoleń na parkowanie.

 

Uprzywilejowane agencyjne pozwolenie na parkowanie (AAOSP) – wydawane pracownikom rządowym i pracownikom szkół prywatnych, którzy przemieszczają się pomiędzy wieloma placówkami i korzystają z uprzywilejowanych miejsc parkingowych przy ulicach.

Więcej informacji na temat uprzywilejowanych agencyjnych pozwoleń na parkowanie.

 

Pozwolenia dla organizacji non-profit, osób duchownych i przedsiębiorstw

Roczne pozwolenie na parkowanie przy ulicy (AOSPP) – wydawane organizacjom non-profit, umożliwia parkowanie w wyznaczonych strefach lub miejscach parkingowych przez krótki, ustalony okres podczas wykonywania obowiązków na rzecz organizacji.

Więcej informacji na temat rocznych pozwoleń na parkowanie przy ulicy.

 

Pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych – wydawane osobom duchownym, umożliwia parkowanie samochodów prywatnych podczas wykonywania obowiązków duszpasterskich. Umożliwia zaparkowanie pojazdu na maksymalnie pięć (5) godzin w strefach objętych zakazem parkowania przylegających do obiektu kultu, maksymalnie cztery (4) godziny w strefach przylegających do domów pogrzebowych oraz maksymalnie trzy (3) godzinyw strefach przylegających do szpitali.

Więcej informacji na temat pozwoleń na parkowanie dla osób duchownych.

 

Pozwolenie na parkowanie dla autobusów 9/11 – wydawane przewoźnikom świadczącym usługi autobusowych przewozów wycieczkowych do pomnika i muzeum 9/11, umożliwia parkowanie na wyznaczonych płatnych miejscach parkingowych dla autobusów. Miejsca te znajdują się poniżej Houston Street w dzielnicy Lower Manhattan.

Więcej informacji na temat pozwoleń na parkowanie dla autobusów 9/11.

 

Pozwolenie na poruszanie się pasem ekspresowym – wydawane przedsiębiorstwom korzystającym z ambulansów, busów, autobusów wahadłowych i pojazdów z tablicami rejestracyjnymi dla autobusów. Pozwolenie umożliwia dostęp do pasa dla pojazdów z pasażerami (HOV) na drodze ekspresowej Long Island i Gowanus.

Więcej informacji na temat pozwoleń na poruszanie się pasem ekspresowym.

 

Pozwolenie na poruszanie się autostradą – wydawane pojazdom tranzytowym przewożącym wielu pasażerów (na przykład busom i autobusom szkolnym) i pojazdom budowlanym, umożliwia dostęp do części dróg widokowych w NYC objętych ograniczeniami wagowymi i zwykle używanych przez samochody osobowe. Większość pozwoleń dla pojazdów tranzytowych wydaje się organizacjom non-profit, szkołom i obozom letnim. Pozwolenia dla pojazdów budowlanych wydaje się wyłącznie przedsiębiorstwom zajmującym się konserwacją i remontem tych dróg widokowych i sąsiednich dróg. Wnioski o pozwolenie podlegają ocenie inżynierów NYC DOT, aby zapewnić, że cięższe pojazdy nie będą miały negatywnego wpływu na integralnośći bezpieczeństwo drogi.

Więcej informacji na temat pozwoleń na poruszanie się autostradą.

 

Jednorazowe pozwolenie na parkowanie przy ulicy (SUOS) – wydawane w konkretnym celu w wyznaczonej strefie parkowania lub w określonym miejscu na ustalony okres. Nie wydaje się go pojazdom użytkowym ani dla celów prowadzenia działalności handlowej.

Więcej informacji na temat jednorazowych pozwoleń na parkowanie przy ulicy.

 

Pozwolenie na poruszanie się ulicą – umożliwia zatwierdzonym pojazdom poruszanie się po buspasie Trinity Place/Church Street przy Battery Park i Greenwich Street w celu uzyskania dostępu do budynków znajdującym się przy buspasie. 

Więcej informacji na temat pozwoleń na poruszanie się ulicą.

       

Informacje dotyczące innych pozwoleń w NYC: 

Dostępne są informacje na temat innych pozwoleń NYC DOT. Informacje na temat pozwoleń budowlanych NYC DOT można również znaleźć pod adresem nycstreets.net.