Ogólnomiejskie agencyjne pozwolenie na parkowanie (Citywide Agency Parking Permit, CAPP)

Ogólnomiejskie agencyjne pozwolenie na parkowanie (CAPP) nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

· Ogólnomiejskie agencyjne pozwolenie na parkowanie (CAPP) – jest dostępne dla dyrektorów agencji i przedstawicieli władz

· Aby złożyć wniosek o (CAPP), należy wysłać wiadomość e-mail na adres:

PlacardRenewal@dot.nyc.gov