Wydawane organizacjom non profit i innym firmom na korzystanie z pasów HOV na obszarze LIE i Gowanus

Pozwolenie na poruszanie się pasem ekspresowym nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

 

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na poruszanie się pasem ekspresowym, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:

Highwaypermits@dot.nyc.gov