Wydawane osobom duchownym na parkowanie podczas wykonywania obowiązków duszpasterskich.

Pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

 

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na parkowanie dla osób duchownych:

https://www.nyc.gov/html/dot/html/motorist/clergy.shtml