Wydawane organizacjom non profit na parkowanie podczas wykonywania obowiązków na rzecz organizacji.

 

Roczne pozwolenie na parkowanie przy ulicy nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

Aby złożyć wniosek o roczne pozwolenie na parkowanie przy ulicy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:

Złóż wniosek o roczne pozwolenie na parkowanie przy ulicy