Pozwolenie na parkowanie NYC w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (NYC PPPD)

NYC PPPD nie jest obecnie dostępne na tej platformie

Wydawane osobom o trwałej niepełnosprawności poważnie ograniczającej możliwość poruszania się na parkowanie przy ulicach NYC.

 

Aby złożyć wniosek o pozwolenie na parkowanie stanu NY:

Pobierz wniosek o pozwolenie na parkowanie w miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych miasta Nowy Jork (pdf).

Lub odwiedź naszą stronę internetową w celu uzyskania dodatkowych informacji:

https://nyc.gov/pppdinfo