Pozwolenie na poruszanie się autostradą

Wydawane pojazdom tranzytowym przewożącym wielu pasażerów (na przykład busom i autobusom szkolnym) i pojazdom budowlanym, umożliwia dostęp do części dróg widokowych w NYC objętych ograniczeniami wagowymi i zwykle używanych przez samochody osobowe. Większość pozwoleń dla pojazdów tranzytowych wydaje się organizacjom non-profit, szkołom i obozom letnim. Pozwolenia dla pojazdów budowlanych wydaje się wyłącznie przedsiębiorstwom zajmującym się konserwacją i remontem tych dróg widokowych i sąsiednich dróg. Wnioski o pozwolenie podlegają ocenie inżynierów NYC DOT, aby zapewnić, że cięższe pojazdy nie będą miały negatywnego wpływu na integralność
i bezpieczeństwo drogi.

 

Więcej informacji na temat pozwoleń na poruszanie się autostradą.