Wydawane w konkretnym celu w wyznaczonej strefie parkowania na ograniczony czas.

Jednorazowe pozwolenie na parkowanie przy ulicy nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

 

Aby złożyć wniosek o jednorazowe pozwolenie na parkowanie przy ulicy, należy wysłać wiadomość e-mail na adres: Highwaypermits@dot.nyc.gov