Wydawane nauczycielom i pracownikom rządowym w prywatnych szkołach.

 

Uprzywilejowane agencyjne pozwolenie na parkowanie przy ulicy (AAOSP) nie jest obecnie dostępne na tej platformie.

Aby wnioskować o Authorized on Street Parking Permit (AAOSP), wyślij wiadomość e-mail na adres:

Dla szkół prywatnych: psplacardrenewal@dot.nyc.gov.

Dla agencji rządowych na szczeblu miejskim: placardrenewal@dot.nyc.gov