Pozwolenie umożliwia ciężkim pojazdom budowlanym dojazd do odcinków dróg widokowychw NYC dostępnych wyłącznie dla samochodów osobowych ze względu na ograniczenia wagowe.

Osoby, które wiedzą już, czym jest pozwolenie na poruszanie się autostradą lub które posiadają już takie pozwolenie, mogą przejść do sekcji dla nowych wnioskodawców i posiadaczy ważnych pozwolen. Osoby chcące odnowić pozwolenie na poruszanie się autostradą, które zapoznały się z systemem NYC DOT Parking Permits, mogą przejść bezpośrednio na stronę wniosku o pozwolenie.

Kontekst pozwolenia

Drogi widokowe w mieście Nowy Jork zostały zaprojektowane wyłącznie dla samochodów osobowych.  Wiaduktów na tego typu drogach nie budowano z myślą o utrzymaniu wagi wielu ciężarówek, autobusów i innych ciężkich pojazdów. Oprócz tego wiele przejazdów pod wiaduktami na drogach widokowych jest na tyle niskich, że zmieszczą się w nich tylko samochody osobowe.  Niemniej jednak minibusy, autobusy i ciężarówki realizujące specjalne zadania mogą otrzymać pozwolenie, które umożliwia dostęp do dróg widokowych.

 

1. Które drogi widokowe i autostrady wymagają posiadania pozwolenia dla pojazdów o nadmiernej wadze?

 • Belt Parkway
 • Bronx River Parkway
 • Cross Island Parkway
 • Eastern Parkway
 • FDR Drive
 • Grand Central Parkway (wyłącznie między Triboro Bridge a Van Wyck Expressway – nie dotyczy pojazdów budowlanych)
 • Harlem River Drive
 • Henry Hudson Parkway
 • Hutchinson River Parkway (tylko odcinek w dzielnicy Bronx)
 • Mosholu Parkway
 • Pelham Parkway
 • Korean War Veterans (Richmond) Parkway

 

2. Kto jest uprawniony do ubiegania się o pozwolenie?

 Pozwolenie zwykle wydaje się czterem kategoriom użytkowników:

 1. Organizacjom non-profit, obozom letnim i szkołom korzystającym z pojazdów przewożących wielu pasażerów w celu transportu uczniów, osób starszych lub osób niepełnosprawnych.                       
 2. Busom, minibusom wahadłowym i ambulansom
 3. Pojazdom obsługującym firmy, do których dojechać można wyłącznie drogą widokową.
 4. Pojazdom konserwacyjnym i budowlanym, które potrzebują dostępu w celu wykonania konserwacji i remontu drogi widokowej lub prac budowlanych przy drodze widokowej.  

 

3. Jak długo ważne jest pozwolenie?

Większość pozwoleń na poruszanie się autostradą jest ważna przez rok, poza pozwoleniami dla pojazdów budowlanych, które zwykle są ważne podczas realizacji projektu.

 

4. Czy pozwolenie jest ważne przez cały czas?

Pozwolenie wydaje się na minimalną liczbę godzin i dni niezbędnych do wykonania zadania. Pozwolenie dla autobusów jest ważne wyłącznie podczas przewożenia pasażerów.

 

5. Jak wygląda pozwolenie?

Jest to prostokątna plakietka z logo NYC. Zawiera ona warunki korzystania z pozwolenia, w tym datę wygaśnięcia, odcinki, do których umożliwia dostęp, oraz dozwolone godziny dojazdu. 

 

6. Czy moje pozwolenie na poruszanie się autostradą pozwala mi na poruszanie się każdą autostradą objętą ograniczeniem wagowym w mieście Nowy Jork?

Pozwolenie pozwala wyłącznie na dojazd do drogi wymienionej w dokumencie.

 

7. Czy mogę skorzystać z tego pozwolenia, aby poruszać się po pasach HOV?

NYC DOT wydaje osobne pozwolenie na poruszanie się pasami HOV. Więcej informacji można uzyskać na stronie dotyczącej pozwolenia HOV.

 

8. Co zrobić, jeśli mój pojazd nie jest uprawniony do uzyskania pozwolenia, ale mimo to muszę przejechać przez drogę widokową?

Na stronie NYC DOT znajduje się więcej informacji na temat ciężarówek i pojazdów użytkowych w NYCw tym także na temat innych pozwoleń NYC DOT.

 

9. Czy mogę uzyskać pozwolenie dla pojazdu prywatnego?

Prywatne minibusy, ciężarówki i inne pojazdy przekraczające dopuszczalną wagę nie kwalifikują się do przedmiotowego pozwolenia.

 

10. Jak złożyć wniosek?

Najpierw należy założyć konto NYC DOT Parking Permits. Do stworzenia konta NYC DOT Parking Permits potrzebny będzie adres e-mail. Jeżeli konto już zostało założone, można przejść na stronę wniosku.

 

11. Jak wygląda proces składania wniosku?

W przypadku pojazdów innych niż budowlane oceny wniosków dokonuje Jednostka ds. Parkowania i Obsługi Klienta NYC DOT (PCS). Pracownicy PCS sprawdzą, czy pozycje ujęte we wniosku, na przykład wysokość i waga pojazdu, a także proponowana trasa przejazdu, spełniają wymogi. Jeżeli na tym etapie okaże się, że nie dołączono wszystkich wymaganych dokumentów, pracownik PCS poprosi o ich przesłanie.  Wnioskodawca otrzyma wiadomość mailową o zatwierdzeniu wniosku.

W przypadku pojazdów budowlanych wykorzystywanych do budowy lub konserwacji drogi widokowej PCS dokona oceny wniosku i może skontaktować się z wnioskodawcą celem zaproponowania zmian we wniosku lub poproszenia o dodatkowe dokumenty. Gdy wniosek zostanie oznaczony jako kompletny, zostanie przekazany inżynierom ds. ciężarówek i wiaduktów NYC DOT.  Następnie niektóre wnioski wysyła się inżynierom DOT stanu Nowy Jork. Jeśli trasa zostanie zatwierdzona, PCS skontaktuje się z wnioskodawcą drogą mailową.

 

12. Pozwolenie trzeba odebrać, czy też zostanie mi wysłane?

PCS prześle pozwolenia, jeżeli zatwierdzono ich mniej niż 30 na jednego wnioskodawcę. Jeżeli zatwierdzono 30 lub więcej, trzeba je będzie odebrać w biurze PCS:

Wydział Transportu miasta Nowy Jork

Dział Obsługi Klienta i Zezwoleń

30-30 Thomson Avenue

(wejście od 30th Place, niedaleko 47th Avenue)

 

13. Ile trwa cały proces?

Zwykle proces ten trwa dziesięć dni roboczych od daty otrzymania wniosku do ukończenia procesu oceny.

 

14. Ile trzeba czekać na otrzymanie pozwolenia od momentu zatwierdzenia wniosku?

Pozwolenie dotrze do wnioskodawcy w terminie dziesięciu dni roboczych od daty nadania.

 

Nowi wnioskodawcy i posiadacze ważnych pozwoleń

15. Czy mogę przesłać wniosek papierowy?

Nie przyjmuje się wniosków papierowych w przypadku tego pozwolenia.   Aby złożyć wniosek, trzeba zalogować się na konto NYC DOT Parking Permits. Konto NYC DOT Parking Permits można założyć tutaj. Do stworzenia konta potrzebny będzie adres e-mail. 

 

Posiadacze ważnego pozwolenia

16. Gdzie umieścić pozwolenie?

Pozwolenie położyć na desce rozdzielczej samochodu zawsze, gdy przejeżdża się odcinkiem drogi widokowej wymienionej w pozwoleniu.

 

17. Co zrobić w przypadku zgubienia lub kradzieży pozwolenia?

W takim przypadku należy: 

 1. Wypełnić formularz na stronie pozwoleń zgubionych/skradzionych/nieotrzymanych.
 2. Formularz musi zostać poświadczony notarialnie.
 3. Następnie należy zanieść formularz na komendę policji w pobliżu miejsca, w którym zgubiono lub skradziono pozwolenie.
 4. Na komendzie należy poprosić o raport policji i numer zażalenia. 
 5.  Przesłać raport policji i potwierdzony notarialnie formularz

Prześlemy nowe pozwolenie po zatwierdzeniu i przetworzeniu wniosku.

 

18. Co zrobić, jeśli nie otrzymam mojego pozwolenia? 

Jeżeli minęło ponad dziesięć dni roboczych od daty wysłania pozwolenia, należy postępować tak samo jak w przypadku zgubienia lub kradzieży pozwolenia.

 

19. Co zrobić, jeśli chcę zmienić numer rejestracyjny na pozwoleniu?
Należy wejść na stronę profilową organizacji i postępować zgodnie z instrukcją.

 

20. Gdzie mogę uzyskać dodatkowe informacje na temat pojazdów użytkowych, w tym dotyczących pozwolenia dla pojazdów ponadwymiarowych?

Na stronie NYC DOT można znaleźć więcej informacji na temat: