Kont Endividyèl

Individual Account

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere pwofil la
 • Aplike pou yon pèmi invalidite
 • Ajoute òganizasyon

 

Kontak Prensipal

Primary Contact

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere Pwofil la
 • Jere òganizasyon yo
 • Ajoute/ Modifye Dezyèm Kontak la
 • Ajoute/ Modifye Divizyon yo
 • Ajoute/ Modifye Lyezon yo oswa Moun ki pou apwouve yo
 • Mande pou chanje kontak prensipal la
 • Mande Pèmi siplemantè

 

Dezyèm Kontak

Secondary Contact

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere Pwofil la
 • Jere òganizasyon yo
 • Ajoute/ Modifye Dezyèm Kontak la
 • Ajoute/ Modifye Divizyon yo
 • Ajoute/ Modifye Lyezon yo oswa Moun ki pou apwouve yo
 • Mande pou vin Kontak Prensipal la
 • Mande Pèmi siplemantè

 

Lyezon

Liaison

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere Pwofil la
 • Aplike pou Pèmi otorize

 

Moun kap Apwouve a

Approver 

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere Pwofil la
 • Verifye demand pèmi pou pakin biznis ajans lan (ABPP)

 

Pa gen wòl ki asiyen

No User Role

 • Kreye yon Kont (Create Account)
 • Ranpli Pwofil la
 • Jere Pwofil la
 • Jwenn Aksè ak Kòdone Prensipal yo si Ajans Gouvènmantal la oswa òganizasyon yo anrejistre nan APA
 • Pa gen wòl itilizatè jiskaske ajans gouvènmantal an oswa òganizasyon yo asiyen li