ארויסגעגעבן צו טור-באס פירער צו פארקירן אין Lower Manhattan פאר די 9/11 Memorial & Museum.

 

די 9/11 באס פארקינג פערמיט איז נישט יעצט אוועילעבל אויף דעם פלאטפארם

זיך איינצוגעבן פאר די 9/11 באס פארקינג פערמיט אימעיל'ט:

WTCBusParking@dot.nyc.gov